Hae

81 items

Londen, M. 2015. Tidig deadline – livet går vidare. Journalisti 91(5), 20–21.

https://journalisti.fi/artikkelit/2015/04/tidig-deadline-livet-gr-vidare/

Nordenswan, H. 2022. Pandemi och människorättsbrott utmanar sportredaktioner i OS i Peking. Journalisti 98(2).

https://journalisti.fi/uutiset/2022/02/pandemi-och-manniskorattsbrott-utmanar-sportredaktioner-i-os-i-peking/