© Jussi Eskola

Julkaisujen lisäyspyynnöt ja palautteet

Tällä hetkellä bibliografia sisältää vuoden 2021 loppuun mennessä ilmestyneet julkaisut. Bibliografiaa päivitetään kerran vuodessa siten, että edellisen vuoden julkaisut luetteloidaan seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Informoi ystävällisesti sivuston vastaavaa tutkijaa bibliografiasta puuttuvista urheilujournalismi aiheisista julkaisuista, jotka ovat bibliografiaan tehtyjen rajausten mukaisia. Kyse voi olla tuoreesta julkaisusta tai paikantamastasi puutteesta aiemmilta vuosilta. Lisäyspyynnöt tehdään täyttämällä webropol-lomake. Kirjaa vain yksi lisäyspyyntö lomaketta kohden eli täytä lisäyspyyntöjen mukainen määrä lomakkeita. Sivuston ylläpitäjä tarkistaa tiedot ja luokittelee julkaisut bibliografian sisältämien muuttujien mukaisesti. Samalla lomakkeella voit myös tehdä bibliografian lähdemerkintöjä koskevia korjausesityksiä sekä antaa muuta sivustoa koskevaa palautetta.