Hae

37 items

Pärnänen, A. 2020. Pauli Aalto-Setälä ja Saska Saarikoski tiivistivät, kuinka näköalattomasti suomalainen journalismi suhtautuu urheiluun. Journalisti 7.5.2020.

https://journalisti.fi/nakokulmat/2020/05/pauli-aalto-setala-ja-saska-saarikoski-tiivistivat-kuinka-nakoalattomasti-suomalainen-journalismi-suhtautuu-urheiluun-kirjoittaa-paatoimittaja-antti-parnanen/

Pärnänen, A. 2020. Suomalainen urheilujournalismi ei täytä sivistystehtäväänsä. Journalisti 12.11.2020.

https://journalisti.fi/nakokulmat/2020/11/nkkulma-suomalainen-urheilujournalismi-ei-tyt-sivistystehtvns/

Pärnänen, A. 2022. Vuosi 2021 jätti urheilujournalismiin ison tyhjiön – urheilutoimittajien kannattaisi huolestua alastaan. Journalisti 4.1.2022.

https://journalisti.fi/nakokulmat/2022/01/vuosi-2021-jatti-urheilujournalismiin-ison-tyhjion-urheilutoimittajien-kannattaisi-huolestua-alansa-nakymasta-kirjoittaa-antti-parnanen/

Roiha, M. 2014. Sotšin kisat haastavat toimittajan ammattietiikan. Journalisti 90(2), 13.

http://journalistiliitto-fi.directo.fi/@Bin/23206675/journalisti_2014_0602_13.pdf

Sihvonen, P. 2020. Korona koetteli vaan ei hyljännyt. Fair Play 53(3), 26.

https://urheilutoimittajat.fi/fairplay/fair-play-3-20/

Tuomasjukka, R. 2022. Qatarin MM-kisat osoittavat urheilujournalismin muutoksen: ”Ihmiset eivät enää hoe, että älä sekoita urheilua ja politiikkaa”. Suomen Lehdistö 9.11.2022.

https://suomenlehdisto.fi/qatarin-mm-kisat-osoittavat-urheilujournalismin-muutoksen-ihmiset-eivat-enaa-hoe-etta-ala-sekoita-urheilua-ja-politiikkaa/

Virranta, R. 2023. Uusi urheilumedia tekee rahaa somessa. Suomen Lehdistö 14.9.2023.

https://suomenlehdisto.fi/millaisen-urheilumedian-loisit-tyhjasta-tayteen-ahdetulle-markkinalle-espanjalainen-vocento-konserni-loysi-raon-naiset-huomioivalle-ja-somelahtoiselle-urheilujournalismille/

Wallén, G. 1999. Urheilu on taloutta. Media & Viestintä 22(1), 13–16.

https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62775