Hae

12 items

Pänkäläinen, S. 1998. Lyhyt johdatus suomalaiseen urheilujournalismiin ja sen tutkimuksen historiaan. Teoksessa A. Halmesvirta & H. Roiko-Jokela (toim.) Urheilu, historia ja julkisuus. Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja. Jyväskylä: Atena, 45–54.

https://www.suhs.fi/wp-content/uploads/2017/05/P%C3%A4nk%C3%A4l%C3%A4inen-Seppo-Lyhyt-johdatus-suomalaiseen-urheilujournalismiin-ja-sen-tutkimuksen-historiaan-SUHS-vsk-1998.pdf