Hae

29 items

Sihvonen, P. 2020. Korona koetteli vaan ei hyljännyt. Fair Play 53(3), 26.

https://urheilutoimittajat.fi/fairplay/fair-play-3-20/

Tuomasjukka, R. 2022. Qatarin MM-kisat osoittavat urheilujournalismin muutoksen: ”Ihmiset eivät enää hoe, että älä sekoita urheilua ja politiikkaa”. Suomen Lehdistö 9.11.2022.

https://suomenlehdisto.fi/qatarin-mm-kisat-osoittavat-urheilujournalismin-muutoksen-ihmiset-eivat-enaa-hoe-etta-ala-sekoita-urheilua-ja-politiikkaa/

Virranta, R. 2023. Uusi urheilumedia tekee rahaa somessa. Suomen Lehdistö 14.9.2023.

https://suomenlehdisto.fi/millaisen-urheilumedian-loisit-tyhjasta-tayteen-ahdetulle-markkinalle-espanjalainen-vocento-konserni-loysi-raon-naiset-huomioivalle-ja-somelahtoiselle-urheilujournalismille/