Hae

42 items

Hänninen, R. 2014. Media suomalaisessa lumilautailukulttuurissa. WiderScreen 17(3–4).

http://widerscreen.fi/assets/Riitta-Haenninen-WS-3-4-2014.pdf

Pihlajamäki, H. 2014. Kiinni verkossa. WiderScreen 17(3–4).

http://widerscreen.fi/assets/Hanna-Pihlajamaeki-2-WS-3-4-2014.pdf

Pänkäläinen, S. 1998. Lyhyt johdatus suomalaiseen urheilujournalismiin ja sen tutkimuksen historiaan. Teoksessa A. Halmesvirta & H. Roiko-Jokela (toim.) Urheilu, historia ja julkisuus. Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja. Jyväskylä: Atena, 45–54.

https://www.suhs.fi/wp-content/uploads/2017/05/P%C3%A4nk%C3%A4l%C3%A4inen-Seppo-Lyhyt-johdatus-suomalaiseen-urheilujournalismiin-ja-sen-tutkimuksen-historiaan-SUHS-vsk-1998.pdf

Pänkäläinen, S. 2021. Urheilujournalismi ja median muutos: Vähemmällä väellä enemmän juttuja useammalle kanavalle. Liikunta & Tiede 58(1), 17–20.

https://www.lts.fi/liikunta-tiede/artikkelit/urheilujournalismi-ja-median-muutos-vahemmalla-vaella-enemman-juttujauseammalle-kanavalle.html

Riihentupa, T. 2014. Twitter – reaaliaikaisuuden päätepiste? WiderScreen 17(3–4).

http://widerscreen.fi/assets/Timo-Riihentupa-WS-3-4-20141.pdf