© Jussi Eskola

Tekijät ja tausta

Hankkeen vastaava tutkija on Antti Laine (LitT), joka työskentelee yliopistotutkijana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Laine on journalistiikan dosentti, jonka alana on erityisesti urheilujournalismi, Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Tutkimusavustajana hankkeessa on työskennellyt Joakim Särkivuori (LitM, väitöskirjatutkija) ja verkkosivuston teknisestä toteutuksesta on vastannut suunnittelija Toni Tourunen.

Idea hankkeeseen saatiin ja perustyö aineiston keruussa tehtiin jo yli vuosikymmen sitten hankkeen vastaavan tutkijan väitöskirjaprojektissa, jonka myötä valmistui runsaan 400 sivun laajuinen väitösmonografia Urheilujournalismin Suomi–Ruotsi-maaottelu – Vertaileva tutkimus suomalaisten ja ruotsalaisten iltapäivälehtien Ateenan 2004 ja Torinon 2006 olympiauutisoinnista (Laine 2011). Sitä tehdessään Laine perehtyi kattavasti suomalaisen urheilujournalismin tutkimuskenttään ja projektin sivutuotteena syntyi muun muassa julkaisematon moniste, johon hän oli koonnut suomalaisissa korkeakouluissa vuosina 1970–2010 valmistuneet urheilujournalismia käsittelevät opinnäytteet. Väitöskirjassaan Laine (2011, 35) esittää, että sen valmistumisen jälkeen tullaan julkaisemaan urheilujournalismin bibliografia. Tuo lupaus tuli lunastetuksi, kun tämä sivusto julkaistiin helmikuussa 2023.

Väitöskirja

Aineiston keruu alkoi 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, jolloin hankkeen vastaava tutkija teki vuonna 2011 tarkastettua väitöskirjaansa. © Edita & Antti Laine

Hankkeen valmistumista vauhditti Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaanin vuonna 2021 hankkeelle myöntämä tuki, jonka myötä hankkeeseen oli mahdollista palkata tutkimusavustajaksi Joakim Särkivuori. Tutkimusavustajan ohella toinen merkittävä tekijä on ollut vuonna 2021 käynnistetty yhteistyö Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksen (Open Science Centre, OSC) kanssa. OSC tarjosi asiantuntija-apua ja verkkosivujen tekijäksi Toni Tourusen.

Laine ja Särkivuori ovat kasanneet bibliografian, laatineet sivujen tekstit ja suunnitelleet sivuston rakenteen. Laine on koonnut sivustolla käytetyt valokuvat ja kolmikko on yhteistuumin suunnitellut sivujen esillepanon. Tourunen on kantanut vastuun sivuston teknisestä toteutuksesta. Vuodesta 2023 eteenpäin sivustosta ja bibliografian päivityksistä vastaa Laine, jolle myös sivuston kautta tehtävät aineiston lisäyspyynnöt välittyvät. Bibliografia päivitetään kerran vuodessa. Tällä hetkellä se sisältää vuoden 2022 loppuun mennessä ilmestyneet julkaisut.