Menetelmät

Sivuston tässä osiossa esitetään omilla alasivuillaan, miten aineistoa on kerätty ja rajattu, teemoiteltu sekä tyypitelty. Aineiston keruu on rajautunut aihealuetta käsitteleviin kirjallisiin lähteisiin, jotka sijoittuvat johonkin bibliografiaan sisällytetyistä julkaisutyypeistä. Radio- ja televisio-ohjelmia, podcasteja tai muita netistä löytyviä tallenteita ei ole bibliografiaan sisällytetty. Valokuvia on kerätty niiltä osin, mitä tekstien oheen ja bibliografian muuhun kuvitukseen on tarvittu. Kirjalliset lähteet on bibliografiaa laatiessa koodattu yhdeksään muuttujaan, jotka ovat tekijä, julkaisuvuosi, otsikko, julkaisutiedot, pääteema, alateema, tyyppi, kieli ja linkki. Teemoittelu on tehty aiheperusteisesti ja tyypittely julkaisutyypeittäin. Pääteemoja ja tyyppejä on molempia kahdeksan. Jokainen pääteema jakautuu 2–4 alateemaan.

Sivun kuvat © Jussi Eskola